DOSTAWA KAMIENIA NATURALNEGO ORAZ PŁYTEK W SKRZYNIACH TRANSPORTOWYCH LUB NA PALETACH

Data dostawy zostanie potwierdzona w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, po otrzymaniu przez nas 100% wartości zamówienia.

Jeżeli Klient poprosił o konkretną datę, dokonamy wszelkich starań, aby zamówiony towar został dostarczony w wybranym przez Klienta terminie.

Czas realizacji zamówienia wynosi co najmniej 10 dni roboczych dla wszystkich dostaw kamienia naturalnego oraz płytek, niezależnie od wielkości i lokalizacji.

Nasze dostawy są realizowane przez zewnętrzną firmę kurierską. W momencie składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować nas o wszelkich ograniczeniach w dostępie do nieruchomości, takich jak: wąskie drogi, wąskie zakręty, wąskie bramy wjazdowe, strome podjazdy, ograniczenia parkowania itp., oraz podania telefonu kontaktowego do osoby odpowiedzialnej za odbiór dostawy, na wypadek gdyby kierowca napotkał jakiekolwiek trudności ze znalezieniem adresu.

Nieudana próba dostawy wynikająca z wcześniej niewspomnianych czynników zewnętrznych lub w razie nieodebrania przez Klienta towaru, będzie podlegała dodatkowej opłacie za ponowny transport (w wysokości 300 złotych za skrzynię) i ewentualne bezumowne przechowywanie zamówienia na koszt i odpowiedzialność Klienta. Opłata za bezumowne przechowywanie zamówienia wynosi 50 złotych brutto za m2 nieodebranego towaru naliczane za każdy dzień przechowania.

O decyzji co do dalszego postępowania z nieodebranym towarem, Mia Urbo Design niezwłocznie zawiadomi Klienta.

DOSTAWA

W ofercie Mia Urbo Design są dostępne trzy możliwości dostawy zamówionego towaru. Klient składając zamówienie powinien dokładnie sprawdzić, jaki rodzaj dostawy został uzgodniony i czy wybrany sposób będzie odpowiedni dla Jego nieruchomości. W razie jakichkolwiek wątpliwości Klient może skontaktować się z Mia Urbo Design.

Dostawa / Odbiór musi być osobiście pokwitowana przez Klienta, chyba że wcześniej zostanie udzielone wyraźne pisemne zezwolenie na dostawę lub odbiór towaru bez obecności Klienta.

Rodzaje dostawy:

Opcja 1 – Dostawy realizowane w ciężarówce z windą ładunkową

Towar zostanie wyładowany na najbliżej położonej utwardzonej i dostępnej drodze w okolicach posesji, a następnie przetransportowany na najbliższą utwardzoną powierzchnię przy pomocy hydraulicznego wózka paletowego. Dostaw nie można realizować na niestabilnych i nierównych powierzchniach, takich jak żwirowe podjazdy, błoto, zbocza itp.

Opcja 2 – Dostawy realizowane w ciężarówce z dźwigiem typu HIAB

Za dodatkową opłatą oferujemy transport specjalistyczną ciężarówką wyposażoną w mały dźwig typu HIAB. Ciężarówki wyposażone są w dźwig z „chwytakiem”, który umożliwia dostarczanie skrzyń przez niskie przeszkody typu płoty, żywopłoty itp.

Czas realizacji zamówienia uwzględniający ten sposób dostawy wynosi co najmniej 14 dni roboczych.

Opcja 3 – odbiór własny z magazynu

Przy organizacji transportu własnego należy uwzględnić wymiary i wagę skrzyń. Kamień naturalny jest transportowany w drewnianych skrzyniach o wymiarach 1m x 1m, a każda skrzynia waży około 1 tony.

ROZŁADUNEK

Poinformuj kierowcę o twoich preferencjach co do miejsca, w którym skrzynie / palety powinny zostać rozładowane. Kierowcy dołożą wszelkich starań, aby umieścić skrzynie / palety według preferencji Klienta, lecz wyładują towar tylko w miejscu bezpiecznym do rozładunku.

Obowiązkiem Klienta jest dalsze przetransportowanie kamienia ze skrzyń / palet transportowych do miejsca przeznaczenia.

ODBIÓR ZAMÓWIENIA

Przy odbiorze Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość w obecności przewoźnika przed podpisaniem odbioru na liście przewozowym. Upewnić się, iż jest to odpowiedni kamień / płytka, towar jest nieuszkodzony, w odpowiedniej ilości i jakości. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, Klient wspólnie z kurierem powinien spisać protokół szkody oraz poinformować Mia Urbo Design o wszelkich rozbieżnościach w przeciągu 48h od momentu dostawy. W przypadku niezgłoszenia ewentualnych uszkodzeń czy nieprawidłowości zamówienia oraz nie sporządzenia protokołu szkody Mia Urbo Design nie ma obowiązku przystępować do rozpatrzenia reklamacji.

Towar musi być przechowywany w suchym i bezpiecznym miejscu.

Mia Urbo Design nie ponosi odpowiedzialności za plamy, pęknięcia, zadrapania lub odpryski, które mogą wystąpić po dostarczeniu płytek.

Uwaga: drobne zadrapania i odpryski nie są wadą w przypadku kamienia naturalnego.